תנ"ך - מלכים ב פרק יט פסוק ו - ויאמר להם ישעיהו כה תאמרון אל־אדניכם כה׀ אמר ה' אל־תירא מפני הדברים אשר שמעת אשר גדפו נערי מלך־אשור אתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...