תנ"ך - מלכים ב פרק יט פסוק ז - הנני נתן בו רוח ושמע שמועה ושב לארצו והפלתיו בחרב בארצו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...