תנ"ך - ספר מלכים ב פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים