תנ"ך - מלכים ב פרק ב פסוק טז - ויאמרו אליו הנה־נא יש־את־עבדיך חמשים אנשים בני־חיל ילכו נא ויבקשו את־אדניך פן־נשאו רוח ה' וישלכהו באחד ההרים או באחת הגיאות הגיאיות ויאמר לא תשלחו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...