תנ"ך - מלכים ב פרק ב פסוק כ - ויאמר קחו־לי צלחית חדשה ושימו שם מלח ויקחו אליו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...