תנ"ך - מלכים ב פרק ב פסוק כא - ויצא אל־מוצא המים וישלך־שם מלח ויאמר כה־אמר ה' רפאתי למים האלה לא־יהיה משם עוד מות ומשכלת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...