תנ"ך - מלכים ב פרק ב פסוק כד - ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם ה' ותצאנה שתים דבים מן־היער ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...