תנ"ך - וישמע עליהם חזקיהו ויראם את־כל־בית נכתה נכתו את־הכסף ואת־הזהב ואת־הבשמים ואת׀ שמן הטוב ואת בית כליו ואת כל־אשר נמצא באוצרתיו לא־היה דבר אשר לא־הראם חזקיהו בביתו ובכל־ממשלתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...