תנ"ך - מלכים ב פרק כ פסוק יח - ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יקח יקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...