תנ"ך - מלכים ב פרק כ פסוק ז - ויאמר ישעיהו קחו דבלת תאנים ויקחו וישימו על־השחין ויחי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...