תנ"ך - ספר מלכים ב פרק כא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים