תנ"ך - לכן כה־אמר ה' אלהי ישראל הנני מביא רעה על־ירושלם ויהודה אשר כל־שמעיו שמעה תצלנה שתי אזניו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...