תנ"ך - מלכים ב פרק כא פסוק כב - ויעזב את־ה' אלהי אבתיו ולא הלך בדרך ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...