תנ"ך - ובנה מזבחת בבית ה' אשר אמר ה' בירושלם אשים את־שמי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...