תנ"ך - ספר מלכים ב פרק כב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים