תנ"ך - מלכים ב פרק כב פסוק יא - ויהי כשמע המלך את־דברי ספר התורה ויקרע את־בגדיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...