תנ"ך - מלכים ב פרק כב פסוק טו - ותאמר אליהם כה־אמר ה' אלהי ישראל אמרו לאיש אשר־שלח אתכם אלי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...