תנ"ך - ואל־מלך יהודה השלח אתכם לדרש את־ה' כה תאמרו אליו כה־אמר ה' אלהי ישראל הדברים אשר שמעת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...