תנ"ך - מלכים ב פרק כב פסוק ב - ויעש הישר בעיני ה' וילך בכל־דרך דוד אביו ולא־סר ימין ושמאול: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...