תנ"ך - מלכים ב פרק כב פסוק ד - עלה אל־חלקיהו הכהן הגדול ויתם את־הכסף המובא בית ה' אשר אספו שמרי הסף מאת העם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...