תנ"ך - ספר מלכים ב פרק כג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים