תנ"ך - וטמא את־התפת אשר בגי בני־בן־הנם לבלתי להעביר איש את־בנו ואת־בתו באש למלך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...