תנ"ך - וישבת את־הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש מבא בית־ה' אל־לשכת נתן־מלך הסריס אשר בפרורים ואת־מרכבות השמש שרף באש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...