תנ"ך - ואת־המזבחות אשר על־הגג עלית אחז אשר־עשו׀ מלכי יהודה ואת־המזבחות אשר־עשה מנשה בשתי חצרות בית־ה' נתץ המלך וירץ משם והשליך את־עפרם אל־נחל קדרון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...