תנ"ך - ואת־הבמות אשר׀ על־פני ירושלם אשר מימין להר־המשחית אשר בנה שלמה מלך־ישראל לעשתרת׀ שקץ צידנים ולכמוש שקץ מואב ולמלכם תועבת בני־עמון טמא המלך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...