תנ"ך - ויאמר הניחו לו איש אל־ינע עצמותיו וימלטו עצמותיו את עצמות הנביא אשר־בא משמרון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...