תנ"ך - ויצו המלך את־כל־העם לאמר עשו פסח לה' אלהיכם ככתוב על ספר הברית הזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...