תנך - ספר מלכים ב פרק כג פסוק כט

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: