תנ"ך - ויאסרהו פרעה נכה ברבלה בארץ חמת במלך ממלך בירושלם ויתן־ענש על־הארץ מאה ככר־כסף וככר זהב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...