תנ"ך - אך לא יעלו כהני הבמות אל־מזבח ה' בירושלם כי אם־אכלו מצות בתוך אחיהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...