תנ"ך - ספר מלכים ב פרק כד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים