תנ"ך - מלכים ב פרק כד פסוק יא - ויבא נבכדנאצר מלך־בבל על־העיר ועבדיו צרים עליה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...