תנ"ך - וישלח ה' ׀ בו את־גדודי כשדים ואת־גדודי ארם ואת׀ גדודי מואב ואת גדודי בני־עמון וישלחם ביהודה להאבידו כדבר ה' אשר דבר ביד עבדיו הנביאים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...