תנ"ך - אך׀ על־פי ה' היתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטאת מנשה ככל אשר עשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...