תנ"ך - ספר מלכים ב פרק כה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים