תנ"ך - ואת־עמודי הנחשת אשר בית־ה' ואת־המכנות ואת־ים הנחשת אשר בבית־ה' שברו כשדים וישאו את־נחשתם בבלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...