תנ"ך - העמודים ׀ שנים הים האחד והמכנות אשר־עשה שלמה לבית ה' לא־היה משקל לנחשת כל־הכלים האלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...