תנ"ך - שמנה עשרה אמה קומת׀ העמוד האחד וכתרת עליו ׀ נחשת וקומת הכתרת שלש אמה אמות ושבכה ורמנים על־הכתרת סביב הכל נחשת וכאלה לעמוד השני על־השבכה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...