תנ"ך - ותבקע העיר וכל־אנשי המלחמה ׀ הלילה דרך שער׀ בין החמתים אשר על־גן המלך וכשדים על־העיר סביב וילך דרך הערבה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...