תנ"ך - ויתפשו את־המלך ויעלו אתו אל־מלך בבל רבלתה וידברו אתו משפט:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...