תנ"ך - ספר מלכים ב פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים