תנ"ך - ויעשה הרע בעיני ה' רק לא כאביו וכאמו ויסר את־מצבת הבעל אשר עשה אביו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...