תנ"ך - ויהי בבקר כעלות המנחה והנה־מים באים מדרך אדום ותמלא הארץ את־המים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...