תנ"ך - מלכים ב פרק ג פסוק ה - ויהי כמות אחאב ויפשע מלך־מואב במלך ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...