תנ"ך - ספר מלכים ב פרק ד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים