תנ"ך - ויהי היום ויבא שמה ויסר אל־העליה וישכב־שמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...