תנ"ך - ויאמר ומה לעשות לה ויאמר גיחזי אבל בן אין־לה ואישה זקן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...