תנ"ך - ויאמר למועד הזה כעת חיה אתי את חבקת בן ותאמר אל־אדני איש האלהים אל־תכזב בשפחתך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...