תנ"ך - ויבא אלישע הביתה והנה הנער מת משכב על־מטתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...