תנ"ך - ספר מלכים ב פרק ה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים